Serum vs Plasma: En djupdykning i skillnaderna

13 januari 2024
Jon Larsson

En övergripande, grundlig översikt över ”serum vs plasma”

När det gäller biokemiska och medicinska termer kommer man ofta över begreppen serum och plasma. Dessa två termer refererar till olika former av blod och har olika egenskaper och användningsområden. I denna artikel kommer vi att utforska skillnaderna mellan serum och plasma, diskutera deras egenskaper, quantitativa mätningar, samt historiska för- och nackdelar.

En omfattande presentation av ”serum vs plasma” – vad det är, vilka typer som finns, vilka som är populära osv.

Serum är en del av blodplasma där endast de koagulationsfaktorer som går förlorade under koaguleringsprocessen har tagits bort. Detta innebär att serumet inte längre innehåller fibrinogen, en viktig blodkoagulationsproteinh. Serumet används främst inom laboratorietestning för att analysera olika biokemiska parametrar såsom enzymer, hormoner och halter av näringsämnen.

Plasma är en annan komponent i blodet och är den flytande delen som återstår efter att alla blodceller har tagits bort. Plasma innehåller fibrinogen och används för att transportera blodceller, proteiner, hormoner och andra ämnen runt i kroppen.

Kvantitativa mätningar om ”serum vs plasma”

skincare

Vid analys av blodprover används både serum och plasma för att mäta olika substanser och biokemiska markörer. Serum används ofta för att undersöka halter av enzymer såsom leverenzymet alaninaminotransferas (ALAT) och hjärtmarkörer såsom troponin. Plasma däremot används för att undersöka blodsockernivåer, näringsämnen, toxiner och andra ämnen av intresse.

Det är viktigt att notera att mätningar av substanser i serum och plasma kan variera något beroende på vilken metod som används. Detta beror på skillnader i kompositionen av de två bloddelarna, särskilt när det gäller fibrinogeninnehåll och andra koagulationsfaktorer.

En diskussion om hur olika ”serum vs plasma” skiljer sig från varandra

En av de viktigaste skillnaderna mellan serum och plasma är närvaron av fibrinogen. Serum, till skillnad från plasma, innehåller inte fibrinogen då det avlägsnas under koaguleringsprocessen. Detta gör serum mer lämpligt för vissa typer av laboratorietestning där koagulationsfaktorer kan påverka resultatet.

En annan skillnad är att plasma används för att transportera blodceller runt i kroppen, medan serum används för att analysera specifika biokemiska markörer. Detta beror på att serum inte längre innehåller blodceller och därför inte är lämpligt för transportfunktionen.

En historisk genomgång av för- och nackdelar med olika ”serum vs plasma”

Historiskt sett har både serum och plasma haft sina för- och nackdelar. Serum har varit föredraget inom laboratorietestning på grund av den lägre mängden koagulationsfaktorer, vilket minimerar risken för störningar i analysresultaten. Å andra sidan har plasma varit föredraget vid analys av näringsämnen och medicinering av blodceller.

Med framsteg inom laboratorieteknologi har dock skillnaderna mellan serum och plasma minskat. Moderna analysinstrument kan hantera båda typerna av blodprov på ett tillförlitligt sätt och producera exakta mätresultat oberoende av vilken typ av prov som används. Detta har lett till att valet mellan serum och plasma har blivit mindre viktigt och beror oftare på specifika analyser och forskningsbehov.I den här videon kan du lära dig mer om skillnaden mellan serum och plasma och hur de används inom olika medicinska och forskningsområden.

Sammanfattning

Serum och plasma är två olika blodkomponenter som används för att analysera och transportera ämnen i kroppen. Serum saknar fibrinogen och används främst inom laboratorietestning för mätning av biokemiska markörer. Plasma, å andra sidan, innehåller fibrinogen och används för att transportera blodceller och ämnen runt i kroppen. Med moderna analytiska tekniker har skillnaderna mellan serum och plasma minskat och valet beror nu oftast på specifika behov och analyser.

FAQ

Vad är skillnaden mellan serum och plasma?

Skillnaden mellan serum och plasma ligger i närvaron av fibrinogen. Serum innehåller inte fibrinogen då det avlägsnas under koaguleringsprocessen, medan plasma innehåller fibrinogen.

Vilka mätningar kan göras med serum och plasma?

Serum används främst för att mäta enzymer och hormoner, medan plasma används för att mäta blodsockernivåer, näringsämnen och toxiner, bland annat.

Hur har skillnaderna mellan serum och plasma minskat över tid?

Med framsteg inom laboratorieteknologi har analysinstrument blivit bättre på att hantera både serum och plasma, vilket har minskat skillnaderna mellan dem. Detta har lett till att valet mellan serum och plasma oftast beror på specifika analyser och forskningsbehov.

Fler nyheter